Virüsle damgalama – Altan Sancar

Damgalama, bireyi ya da toplumsal grubu özelliklerinden dolayı itibarını sarsma, küçük düşürme, dışlama olarak tanımlanabilir. Damgalama her ne kadar sosyolojik bir kavram olarak doğsa da tüm bilim dallarında kullanıma girmiştir. Toplumsal olarak damgalanan kişi veya gruplar ‘normal bütünün parçası’ olmaktan çıkarılarak ‘anormal olan, topluma ait olmayan, aykırı davranan’ olarak sınıflandırılır. Kısacası damgalanan kişi veya toplumsal

Emekliler Dayanışma Sendikası: Resmi Açıklamaların yaşlılar üzerinden yapılması insanları ayrımcılığa yönlendirdi

Emekliler Dayanışma Sendikası, Covid-19 salgını tedbirlerinin öncelikle 65 yaş ve üstü yurttaşlara yönelik olmasını kınadı. “65 yaş üstündeki savunmasız insanlarımızı yük ve diğer insanlara karşı risk teşkil eden, genç insanları yaşlılara karşı ayrımcı davranışlarda bulunmaya ve kendi sağlıkları için risk oluşturduğunu düşünmeye yönlendirmiştir” denilen açıklamada, ‘Corona’ günlerinin kuşaklararası dayanışmayla atlatılabileceği vurgulandı. Yeni tip Corona virüsünün

Hasta tutuklular damgalanıyor!

Yargılandığı dava, dosyasına eklenerek hastaneye gönderilen bir tutuklu, doktor tarafından ‘Ben milliyetçiyim. Seni masada bırakabilirim’ denilip ameliyat edilmedi. Ankara Tabip Odası, ‘damgalama yapılıyor’ dedi Cezaevlerinin sağlığa elverişsiz koşulları, tecrit, hücre tipi ring aracıyla hastaneye götürülme ve kelepçeli tedavi dayatması hasta tutukluların sağlık sorunlarını arttırıyor. Bunların yanı sıra hasta tutukluların dosyalarına “Dikkat! Kaçar-kaçırılır” ve yargılandığı örgüt