Kürt anaları eyleminin öğrettiği: HDP siyasetin başat aktörü – Berrin Sönmez

Yoksul Kürtlerin çocuklarıyla yoksul Türklerin çocuklarını aynı çatışmalarda ölüme sürükleyen, Kürt analarıyla Türk analarına aynı acıyı yaşatan bu örtük savaşın bitirilmesi için devlet müzakere masalarını yeniden kurmalı. Kürt siyaseti ve Kürt halkının siyasi tercihi yok sayılarak gerçekleşemez bu müzakere masaları da. Kürt siyasi iradesini yok sayma, yok etme girişimlerinin yıllardır iktidar eliyle sürdürüldüğü malum. Kürtlerin