Sanat Piyasası ve Sanatın Özerkliği – Isabelle Graw

Son dönemde herkes sanat piyasasının yayılmasından ve bunun sanat üzerindeki vahim etkilerinden bahseder oldu. Telaşa kapılmış gözlemciler, para tarafından “yutulmakta” olan sanatın “paramparça olacağını” söylüyor (Seeßlen/Metz); Eric Fischl gibi piyasa başarısına uzak olmayan bir ressam bile, paranın sanatı “küçük düşürdüğü” bu manzaradan duyduğu tiksintiyi saklamıyor. Sanatın kurtarıcısı rolüne bürünen bu insanların mevcut krizle ilgili tespitlerinde, kendilerini ayrı

Her Sanatçı Bir Gladyatör – Gustave Flaubert

Burjuvalar, önlerine yesinler diye yüreklerimizi koyduğumuzun farkına varmazlar. Gladyatörlerin nesli tükenmedi; her sanatçı bir gladyatör. Istıraplarıyla halkı eğlendiriyor. [Ekim 1859, yazar dostu Ernest Feydeau’ya mektubundan. Aktaran Pierre Bourdieu, Rules of Art, s. 110] Bana güzel gelen, yazmak istediğim şey, hiçbir şey hakkında olmayan bir kitap, dışardaki hiçbir şeye bağımlı olmayan, bütünlüğünü sadece kendi üslubunun gücünden alan

Sanatçıların Birbirleriyle Rekabet Etmesi Kimin İşine Yarıyor? – Gregory Sholette

Aşağıdaki metin, Gregory Sholette’in “Let’s Talk about the Debt Due”  başlıklı yazısından kısaltılarak çevrildi. Yazının biraz farklı bir versiyonu, Noah Fischer ve Coco Fusco’nun düzenledikleri Artist As Debtor (New York, 2014) başlıklı konferansta sunulmuş: http://artanddebt.org/hello-world BFA-MFA-PHD grubu web sitesi: “120 bin dolarlık sanat diplomaları çağında bir sanat eseri nedir?” (BFA: “bachelor of fine arts”/güzel sanatlar lisans derecesi; MFA: “master of

İhale Edilmiş Performans I: Sahiciliği Taşeronlaştırmak – Claire Bishop

Aşağıdaki metin, Claire Bishop’ın Artifical Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship (Londra ve New York: Verso, 2012) kitabının “Delegated Performance: Outsourcing Authenticity” başlıklı bölümünün ilk kısmının çevirisidir. Metnin ikinci kısmı için: İhale Edilmiş Performans II: Sapkınlık ve Sahicilik   1989 sonrası dönemde, toplumsal açıdan marjinal konumda olan gruplarla ilgili sanatsal ve küratoryal projeler yükselişe geçti; buna

Hakikat, Sanat, Siyaset II: Güzel Yaşam Olarak Hakikat – Michel Foucault

Tabii etik ve kahramanlık olarak felsefenin tarihi, bildiğiniz üzere, felsefenin öğretmenlik mesleği haline geldiği 19. yüzyılın başında sona eriyor. […] Felsefenin öğretmenlik mesleği olarak icra edilişinde felsefi kahramanlığa, felsefe etiğine yer yoktur artık; felsefi kahramanlık, bundan böyle, politika alanındaki yer değiştirmiş ve dönüşmüş felsefe yaşamında yer bulacaktır kendine: devrimci yaşamda.   Diogenes Fıçısında Otururken, Jean-Léon

Politikada ve Sanatta Devrim: Küba Afiş Sanatı Üzerinden Bir Değerlendirme – Susan Sontag

Susan Sontag, 1969’da Küba’yı ziyaretinin ardından Ramparts dergisine ülkeyle ilgili izlenimlerini yazmıştır. Daha sonra, Ramparts’ın sanat editörü Dugald Stemper’in Küba devrimci afiş sanatı üzerine derlediği The Art of Revolution başlıklı kitaba sunuş yazısı yazar. 1970 tarihli bu yazıya, esasen ürünlerin satışını teşvik etmek üzere icat edilen afiş mecrasının gelişimini inceleyerek başlar; afişin başlı başına bir sanat türüne, hatta bir koleksiyon

Özsavunma Sanatı: Kara Panterler ve Karşı-Kültür – Erika Doss

Kara Panter Partisi, 1966’da California’nın Oakland kentinde Huey Newton ve Bobby Seale tarafından kuruldu. 1950’lerin sonu ile 1960’ların başında, Martin Luther King öncülüğünde yürütülen medeni haklar hareketinin ılımlılığı ve sınırlı başarıları karşısında daha agresif bir politika benimseyen Parti, 1970’lerin ortalarına kadar sadece ABD’de değil tüm dünyada ses getiren bir direniş modeli oluşturdu. 1970’te ABD’nin 68

Katılımcı Sanatın Açmazları – Claire Bishop

Sanatın, toplumsal değişim gibi bir derdi varsa, belli bir noktadan sonra işi başka kurumlara devretmesi gerek: durmaksızın eylemci sanat üretmek yetmez. Gösteri Sanatçıların, toplumsal sorunlarla uğraşan çalışmalarını tanımlarken kullandıkları kilit kavramlardan biri “gösteri”dir; katılımcı sanatın hem sanatsal hem politik açıdan kendini karşısına yerleştirdiği şeydir gösteri. Sanatçıların, eserlerinde toplumsal katılımı bir strateji olarak seçmelerinin altındaki saiklere baktığınızda, hep

Santiago’da Direniş ve Duvar Resimleri – Bill Rolston

Aşağıdaki pasajlar, ve resimlerle ilgili açıklama, Bill Rolston’ın “¡Hasta La Victoria!: Murals and Resistance in Santiago, Chile” başlıklı yazısından alınmıştır. Müraller, La Victoria semtine aittir. Metnin tamamı için bkz. Murals and Resistance.pdf Dünya geneline baktığımızda, müralin bir politik kültür formu olarak ortaya çıkarken izlediği iki yol olduğunu görüyoruz: birincisi yukardan aşağı, ikincisi aşağıdan yukarı doğru. Otoriter

Devrimci Marinetti – Antonio Gramsci

Aşağıdaki metin, Gramsci’nin 1921 yılında L’Ordine Nuovo gazetesinde imzasız olarak yayınladığı bir makaledir. Gramsci burada, İtalyan fütürizminin burjuva sanatına ve geleneklere yönelik düşmanlığı nedeniyle devrimci olduğunu savunur. Daha sonraları fütürizmle ilgili tutumunu değiştirecek olsa da, bu makale Gramsci’nin dönemin sosyalist kültür anlayışından tamamen farklı düşündüğünü ve Sovyetler’deki avangard taraftarlarına yakınlığını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Kaynak: “Marinetti the