Çokkültürcülük, Kimlik Savaşları ve Sanat

Kimlik siyaseti gericiliktir. Alain Badiou Çağdaş ırkçılık konusunda Etienne Balibar, ırkların biyolojik farklılığa dayalı olduğunu varsayan eski hikâyelerden, kültüre dayalı yeni hikâyelere geçiş üzerinde duruyor. Görünüşteki bu “politik doğruculuğun” arkasında, aslında eski ırkçılığın yeni bir sürümü bulunuyor: “Bunun egemen teması, biyolojik kalıtım değil de, kültürel farkların aşılmazlığı. İlk bakışta, birtakım halkların diğerleri nezdinde üstünlüğünü savunan