Ben û Sen’de Dem Tutmak – Şeyhmus Diken

Malum şehir dediğiniz mekân ve insan ilişkisi üzerinden hafıza ile yaşar. Ben û Sen bugün daha modernize olmuş. Eski erkek egemen kimliğinden hayli sıyrılmış, kadınların kendi masaları olan bir mekân. Bir Bektaşi tekkesinde ehil, asıl adı Ahmed Edib olan ve kendine Harabi mahlasını yakıştıran zat o çok bilinen dizeleriyle; “Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram İnsan