YÖK’ün Azami Sürelerin Kısıtlanmasına Dair Kararı İptal Edildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 6569 Sayılı Yasanın Geçici 67. maddesinde yer alan lisansüstü eğitime ilişkin sürelerin kısıtlanmasına dair kararı iptal edildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 29.07.2015 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında aldığı ve 07.08.2015 tarih 45106 sayılı yazısı ile üniversite rektörlüklerine duyurulan, 6569 Sayılı Yasanın Geçici 67. maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler bakımından

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı

28 Şubat davasının gerekçeli kararında “REFAHYOL hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu” belirtildi.28 Şubat davasının gerekçeli kararında “REFAHYOL hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu” belirtildi. AA’nın haberine göre açıklanan gerekçeli kararda, “Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice