SES: Pozitif tanılı 8 bin sağlık emekçisi var

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntıları tespit etmek amacıyla 15-18 Nisan tarihleri arasında yaptıkları anketin sonuçların açıkladı.

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, yaptıkları anket sonucunda ülke genelinde 8 binden fazla sağlık emekçisinin salgına yakalandığını ön gördüklerini açıkladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntıları tespit etmek amacıyla 15-18 Nisan tarihleri arasında yaptıkları anketin sonuçlarını, sosyal medya üzerinden düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Ankete, Türkiye genelinde 52 ilden yüzde 66,3’ü devlet, yüzde 18,7’si eğitim ve araştırma, yüzde 7,5’i üniversite, yüzde 3,1’i şehir ve yüzde 4,4’ü diş hastanesi olmak üzere, toplam 294 sağlık kurumu katıldı.

KOVİD-19 TANILI SAĞLIK EMEKÇİLERİ

Anketi dolduran işyeri temsilcilerin yüzde 59’unun, çalıştığı kurumda koronavirüs (Covid-19) tanısı alan sağlık emekçisinin olduğunu bildirildiğini söyleyen Erden, ankete katılan hastanelerde toplamda bin 833 sağlık emekçisinin Covid-19 pozitif tanısı aldığını duyurdu. Erden, “Anket kapsamına girmeyen, ancak sendikamıza ulaşan 7 hastanenin bilgileri de eklendiğinde bu rakam, 2 bin 103 olmaktadır. Hastanelerin bu konuda bilgi saklama eğilimi ve bilgiye ulaşma zorluğu eklendiğinde, ulaşabildiğimiz yerlerde bile sayının daha fazla olabileceği bilinmelidir. Ulaşabildiğimiz 2 bin 103 sayısı üzerinden Türkiye’deki kamu hastaneleri ve üniversite hastaneleri üzerinden bir ortalama aldığımızda, Covid-19 tanılı sağlık emekçisi sayısı en az 5 bin 788’dir. Özel hastaneler ve birinci basamak sağlık kurumları da bu tabloya eklendiğinde, ülke genelindeki pozitif tanılı sağlık emekçisinin 8 binden fazla olduğunu öngörmekteyiz” ifadelerini kullandı.

TANI KONULAN 388’İ DOKTOR

Ankette edinilen bilgilere göre; tanılı sağlık emekçilerinin 388’inin doktor, 659’u ebe/hemşire, 211’i sağlık memuru/teknisyen, 279’u temizlik işçisi olduğunu aktaran Erden, “Hastalanan sağlık emekçilerinden tedavi bilgisi bilinen bin 188 sağlık çalışanının yüzde 59’u hastalığı evde ilaç alarak geçirmiş, yüzde 38’i serviste yatarak tedavi görmüş, yüzde 3’ü yoğun bakımda tedavi görmüş, yüzde 1’i entübe edilmiştir” dedi.

HASTANELERİN YÜZDE 39’UNDA TEST YAPILMADI

Sağlık emekçilerine semptom gösterip göstermediğine bakılmaksızın, 5 günde bir rutin tarama testi yapılması gerektiğinin altını çizen Erden, hastanelerin yüzde 39’unda sağlık emekçilerine hiç test yapılmadığı, hastanelerin yüzde 9’unda sadece bir kez, hastanelerin yüzde 2’sinde ise 2 kez test yapıldığını söyledi.

Erden, 241 sağlık kurumundan aldıkları bilgiye göre, kurumların dörtte birinde, sağlık çalışanları için temaslı takibi gereğinin yapılmadığını ifade etti.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM SORUNU

Sağlık çalışanlarının hala Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) açısından sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Erden, “KKD’lerin her yerde kalite standartlarına uygun dağıtıldığı, hastane oranı sadece eldivende kabul edilebilir düzeylerdedir. 10 hastaneden birinde hiçbir şekilde kalite standartlarına uygun N95 ya da cerrahi maske dağıtılmamaktadır” bilgilerini verdi.

Ankete göre; maskelerin birçok çalışana poşet ya da kutu içinde değil, elden teslim edildiğini kaydeden Erden, “Bazı durumlarda da temizlik çalışanlarıyla dağıtımlarının birçok servis gezilerek yapıldığı belirtilmiştir. Bu durum vaka sayısının fazlalığını açıklayabilecek büyüklükte bir ihmaldir. Diğer yandan alkollü mendilin bir önceki çalışmada olduğu gibi hastanelerin yüzde 77’sinde hiç bulunmadığı bildirilmiştir” diye belirtti.

HASTANE PLANLAMALARI

Tüm hastanelerde triaj uygulamasına geçilme oranının yüzde 39 olduğuna dikkat çeken Erden, “Hastanelerin halen yüzde 50’sinde hasta, hasta yakını ve sağlıkçılar için ayrı girişler oluşturulmamış, sağlık kurumuna giriş aynı yerden yapılmaktadır. Hastanelerin yüzde 49’unda izolasyon odalarının sayı ve nitelik olarak yetersiz durumda. Hastanelerin yüzde 10’unda Kovid-19 tanılı hasta bakımında yönelik yeni bir çalışma düzenine geçilmediği görülmüştür. Ayrıca hastanelerin yüzde 27’sinde fazla mesailer kaldırılmamıştır. Salgın tedbiri olarak çalışma sürelerinin azaltılması gerekirken, hastanelerin yüzde 6’sında haftalık çalışma süresinin arttığı belirtilmiştir” şeklinde konuştu.

Hastanelerin yüzde 38’inde planlamalar ve çalışan görevlendirmeleri halen kurumsal gerekliliklere uygun olarak yapılmadığına değinen Erden, “Hastanelerin halen yüzde 34’ünde çalışanların ortak yemekhaneden yararlandıkları, yüzde 39’unda kısmen bir düzenleme yapıldığı bildirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, hastanelerin yüzde 72’sinde sağlık emekçileri ulaşımını kendi imkanları ile sağlamaktadır. Hastanelerin yüzde 35’inde hala havalandırma kontrolleri yapılmamaktadır” diye aktardı.

SALGINLA İLGİLİ EĞİTİM

Erden, Covid-19’a yönelik sağlık emekçilerinin yaptıkları işe ve çalıştıkları birime özgü salgın eğitimlerin hastanelerin yüzde 56’sında yapıldığını söyledi. Erden, hastanelerin yüzde 45’inde iletişimin şeffaf olmadığı, yüzde 16’sı hiçbir şekilde sorun iletilemediğini ifade etti. Ayrıca Erden, Kovid-19 kesin tanılı sağlık emekçilerinin yüzde 56’sında meslek hastalığı, yüzde 55’inde ise iş kazası yönünden kayıt tutulmadığını belirtti.

ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

Ankete, sağlık emekçilerinin sorunları ve risklerinin artması nedeniyle çalışmaktan kaçınma hakkı talebinde bulunulup bulunulmadığına yönelik yer alan soruya ilişkin verilen cevapları da değerlendiren Erden, “Araştırma kapsamında 48 hastanede çeşitli nedenlerle sağlık emekçilerinin çalışmadan kaçınma hakkına başvurduğu, 22 hastanede kaçınma hakkını kullanan sayısının 103 kişi olarak ifade edilmiştir” dedi.

Sağlık alanında alınan önlemler ve sağlık örgütlenmesindeki tablonun ortada olduğuna vurgu yapan Erden, “Sürecin başından beri ifade ettiğimiz uyarılarımızı ve önerilerimizi tekrarlıyoruz. Sağlık emekçilerini de gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlamak için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Sağlık emekçilerini korumadan salgınla mücadele edemez, toplumun sağlığını koruyamazsınız” uyarısında bulundu.

Kaynak: ARTI GERÇEK      (MA)

İlginizi çekebilir