Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın

İzmir Bornova’da bir hekimin, hasta yakınları tarafından darbedilmesine tepki gösterek sağlıkçılar, şiddete karşı iş bırakma çağrısı yaptı.

 

İzmir Bornova’da bulunan bir aile sağlığı merkezinde görevli doktorun hasta yakınları tarafından darbedilmesi, geçtiğimiz aylarda meclis gündemine gelen sağlıkta şiddet konusunu yeniden tartışmaya açtı. İzmir, Ankara ve Aydın’da bir araya gelen sağlık emekçileri, sağlıkta şiddet yasası çıkarılmasını istedi. Yapılan açıklamalarda Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü olan 17 Nisan’da şiddete karşı iş bırakma çağrısı yapıldı.

İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi, SES İzmir Şubesi, Genel Sağlık İş Sendikası İzmir Şubesi, Demokratik Sağlık Sen İzmir Şubesi’nden oluşan İzmir Sağlık Platformu sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti. İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlık emekçileri burada çelenk bıraktı.

Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın

Fotoğraf: Evrensel

Daha sonra Konak eski Sümerbank önünde yapılan ortak açıklamada konuşan İzmir Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Birol Kocaman, 29 Mart’ta Bornova Yunus Emre 29 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) görevli meslektaşlarına ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı hatırlattı. Eşine ilaç yazdırmak için gelen hastaya, hastanın kendisi olmadan işlem yapılamayacağı açıklamasını yaptığı için meslektaşlarının saldırıya uğradığını ifade eden Kocaman “Hastanın eşi ASM’ye gelerek meslektaşımıza saldırmış, burnunun kırılmasına ve değişik yerlerinden yaralanmasına neden olacak derecede darbetmiştir. Bununla yetinmeyen şehir eşkıyası, mahalledeki diğer yakınlarını da çağırmıştır. İki araba eli sopalı kişi ASM’ye gelerek ASM’de görevli iki meslektaşımızı, meslektaşlarımızın olay yerinde bulunan eşlerini, hemşire ve hizmetlileri, olaya engel olmaya çalışan esnafı darp etmiştir” dedi.

Yaşanan saldırının ne ilk ne de son olduğunu belirten Kocaman “Biz hekimler ve sağlık çalışanları bu koşullar altında görevimizi yerine getiremiyoruz. Yetkililerden bir an önce sağlıkta şiddeti önleyici, yaptırım gücü yüksek yasal değişiklik istiyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

‘İKTİDAR ADIM ATMIYOR’

İzmir Sağlık Platformu olarak sağlıktaki şiddete, kamuoyunun ve kamu otoritesinin dikkatini çekmek üzere birinci basamakta bir günlük iş bırakma çağrısı yaptıklarını söyleyen Kocaman,  “Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur Dağdelen ve Dr. Fikret Hacıosman’ın öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile ilgili siyasi iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz” dedi. Sağlık alanında her gün ortalama 30 şiddet vakasının yaşandığını ve bu durumun kabul edilebilir, katlanılabilir olmadığına vurgu yapan Kocaman “Angaryaların yüklendiği gereksiz raporlar, negatif performans uygulaması, önü alınamayan usulsüz istekler ASM’leri huzurlu çalışılan, nitelikli sağlık hizmetinin sürdürüldüğü yerler olmaktan çıkartmaktadır” dedi.

BİR AN ÖNCE YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarının temsilcileriyle sorunun çözümüne yönelik iş birliğine gitmesinin zorunlu olduğuna dikkat çeken Kocaman şunları kaydetti:
“Artık tek bir sağlık çalışanının bile şiddete uğramasına tahammülümüz yoktur. Sağlıkta şiddeti önleyici yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Aksi takdirde sağlıkta etkin bir şiddet yasası çıkana dek haklı mücadelemiz artarak devam edecektir.”


Fotoğraf: Evrensel

SAĞLIKTA ARTAN ŞİDDETE BAKANLIKTAN YANIT DAHİ YOK

İzmir’de sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı ve sağlıkta şiddeti protesto etmek amacıyla Ankara’da bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları da basın toplantısı düzenledi. ATO, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Ankara Şubesi, Ankara Aile Hekimleri Derneği, SES Ankara Şubesi adına ortak açıklamayı okuyan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Gül Bakır, yetkililerden bir an önce yaptırım gücü yüksek yasal değişiklikler istedi. 17 Nisan’da sağlıkta şiddete kurban giden Ersin Arslan’ın da ölüm yıl dönümünde, Türkiye genelinde iş bırakacaklarını söyleyen Bakır, Sağlık Bakanlığı’nın kendileriyle görüşme talebine 1,5 yıldır yanıt vermediğini de ekledi.

Uygulanan yanlış tutumların birçok hekim ve sağlık çalışanını tehdit ettiğini ifade eden Bakır, etkin bir şiddet yasası çıkana kadar mücadelelerinin artarak devam edeceğini söyledi.


Fotoğraf: Evrensel

AYDIN SAĞLIK PLATFORMU SAĞLIKTA ŞİDDETİ KINADI

Aydın Sağlık Platformu tarafından İzmir Bornova Yunus Emre 29 No’lu Aile Sağlık Merkezinde sağlıkçılara yönelik saldırıyla ilgili açıklamada; “Sağlık çalışanlarına şiddet hız kesmiyor” denildi.

Tüm sağlık çalışanlarının mesleklerini güvenli ortamlarda gerçekleştirmelerinin sağlanması için bir an önce yasal düzenlemelerin yapılması ve önleyici tedbirler alınması gerektiği belirtilen açıklamada “Sağlıkta Şiddet Yasası bir an önce çıkarılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Bu konuda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm girişimlerin hızla yapılması ve tam bir yönetsel kararlılık gösterilmesi talep edilen açıklamada şöyle denildi:
“Sağlık çalışanları; güvenli, huzurlu ortamda sağlık hizmeti sunmak istemektedir. Vatandaşlarımızın hak ettikleri sağlık hizmetini alabilmelerinin de en temel yolu bu güvenli ortamdan geçmektedir. Aydın Sağlık Platformu olarak, konunun takipçisi olacağımızı ve sağlıkta şiddet ile mücadelemizi her geçen gün güçlendirerek sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

Kaynak: Evrensel

 

İlginizi çekebilir