Murat Dağı’nda maden projesine Danıştay son noktayı koydu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘ÇED gerekli değildir’ kararını bozan mahkemeye itiraz etti. Ancak Danıştay 6. Dairesi itirazı reddederek kararı onadı.

Murat Daği’nda maden projesi, “ÇED gerekli değildir” kararına karşı açılan davada Kütahya Idare Mahkemesi iptal kararı verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karara itiraz etti. Ancak Danıştay 6. Dairesi itirazı reddederek kararı onadı.

Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği kararda, “Kütahya idare mahkemesince verilen 16-12-2019 tarihli karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz sistemlerinin reddi ile anılan kararın onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu uyarınca karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına oybirliği ile karar verildi” ifadeleri yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Dağı’nda Anadolu Export Maden firması tarafından açılmak istenen altın madeni projesi için “ÇED gerekli değildir” kararı vermiş, bölge sakinleri, baro ve çok sayıda yurttaş bu karara karşı dava açmıştı.

Kütahya’da bulunan Murat Dağı’nda açılmak istenen altın madeni projesine ilişkin verilen ‘ÇED Olumlu’ kararı yargı tarafından iptal edildi.

Kütahya Idare Mahkemesi de rapora karşı açılam davada iptal kararı vermiş ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karara itiraz etmişti.

Kütahya İdare Mahkemesi ipral kararında şu uyarı ve tespitlerde bulunmuştu: “Yağış ve kar sularının oluşturduğu drenaj ile madencilik faaliyetinden kaynaklı oluşan kirlenmiş yeraltı sularının ve açık ocakta birikecek olan suların yüzey sularına deşarjı ile Gümele Göleti başta olmak üzere Murat Çayı ve Gediz Nehri’ni etkileme riskinin olduğu ve bu riskin tüm Gediz Havzası’nı etkileyebileceğinin de açık olduğu… ÇED raporunda, pasa alanında yağış ve kar suları ile meydana gelecek asidik maden drenajının oluşmayacağı bu nedenle herhangi bir önleme gerek duyulmadığı belirtilmişse de, özellikle pasa sahalarında oluşan kirli suların yüzey ve yeraltı suyu açısından büyük risk oluşturduğu…”

Murat Dağı Türkiye’nin önemli endemik türlerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Artı Gerçek

İlginizi çekebilir