“Flört Şiddeti Okullarda Çalışılması Gereken Yaygın Bir Sorun”

Farklı özelliklere sahip 17 liseden katılan okul psikolojik danışmanlarının ifadeleri, flört şiddetinin okullarda çalışılması gereken yaygın bir sorun olduğuna işaret ediyor.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), gençlik alanında flört şiddetine yönelik olarak Eğitimde Ne Var Ne Yok?!Eğitici Eğitimi Projesi kapsamında hazırladığı “Flört Şiddeti: Okul Odaklı Önlem ve Müdahalede Engeller, İhtiyaçlar, Çözüm Önerileri” araştırma raporunu yayınladı. 

 

Proje, liselerde görev yapan okul psikolojik danışmanlarının akran ve flört şiddetini tanıma, önleme ve şiddete müdahaleye yönelik mesleki kapasitelerini geliştirmek ve okul ortamında gençlerle koruyucu-önleyici çalışmalar yapmalarını desteklemek amacıyla 2017-2018 eğitim döneminde gerçekleştirildi.

Projenin İzleme – Araştırma aşamasını akademisyen Ezgi Toplu Demirtaş yürüttü.

Farklı özelliklere sahip 17 liseden katılan okul psikolojik danışmanlarının ifadeleri, flört şiddetinin okullarda çalışılması gereken yaygın bir sorun olduğuna işaret ediyor.

Materyal desteği önemli

Paporda yer alan bazı noktalar özetle şöyle:

  • Psikolojik danışmanlar, flört şiddetinin önlenmesine yönelik okullarda çalışabilmek için çalışma koşulları gereği, en çok, sınıflarda uygulayabilecekleri şiddete yönelik grup temelli koruyucu-önleyici yaklaşımlara ihtiyaç duyduklarını belirtti.
  • Lise dönemindeki gençlerin yaş ve gelişim özellikleri göz önüne alındığında, gençleri çalışmalara katılmaya teşvik eden, formel olmayan, interaktif, hak temelli, anti-hiyerarşik, materyal destekli ve güçlendirici yöntemlere olan ihtiyacı psikolojik danışmanlar çok sık dile getirdi.
  • Materyal destekli ve güçlendirici yöntemlerle, kişisel sınırlar, onay ve onay inşası, güvenli ve güvensiz ilişki, sanal şiddet, stalking, mağdur suçlayıcılık, mahremiyet hakkı, fiziksel, cinsel, duygusal flört şiddeti, flört hakları, şiddet döngüsü, güç dinamikleri, tahakküm, kontrol gibi konuşulması zor olan birçok konu gençlerle rahat bir biçimde konuşulabildi.
  • Okullarda bir sorun olarak algılanmayan flört şiddetine yönelik koruyucu-önleyici çalışmaları yürütmek, özellikle okullardaki var olan siyasi atmosfer göz önüne alındığında, psikolojik danışmanlar için destek ve dayanışma olmadan zor görünüyor.
  • Genç katılımlı, anti-hiyerarşik, uygulamalar ve uygulamalar sırasında psikolojik danışmanların kullandığı kapsayıcı ve güçlendirici dil, psikolojik danışmanlar ile gençler arasında güvenli bir alan ve ortak bir dil yaratılmasına yol açtı. Bu güvenli alan ve ortak dil, gençlerin de dilini dönüştürmüş ve gençler ihtiyaçlarını daha net bir şekilde ifade etmeye başladı.
  • Psikolojik danışmanlar, yürüttükleri koruyucu-önleyici çalışmalar ile okullardaki flört ve akranlar arası şiddetin nedenlerinden biri olarak gördükleri “bireysel nedenler” konusunda bir gelişme gösterdiklerini düşünseler bile, toplumsal/kültürel, ailesel, ekonomik ve hukuksal nedenler için daha kapsamlı çalışmalar yapmak gerektiğini düşünüyor. (AÖ)

Kaynak: Bianet

https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/002/535/original/ne-var-ne-yok-rapor-mart-2019.pdf?1552472152

İlginizi çekebilir