İŞÇİ SAĞLIĞI HANGİ ZEMİNDEN DOĞRU KONUŞMAYI HAKEDER? (4) Kapitalist Üretim İlişkileri ve İşin İnsana, İnsanın İşe Uygunluğu – Levent KOŞAR

3. Kapitalist Üretim İlişkileri ve İşin İnsana, İnsanın İşe Uygunluğu: Sınıflı toplumlarda ve bu soyutlama içerisinde “işin işçiye, işçinin işe uygunluğu” nasıl olacak? “İşçi sağlığı kavramını kapitalist üretim ilişkileri içerisinde” tanımlamaya yönelirsek, “klasik tanım”da ve ILO/WHO tanımında belirtilen “işin insana, insanın işe uygunluğunu sağlamak” nasıl olacak? Türk Dil Kurumu tarafından; “Uygun = Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı” olarak

Karma eğitimi savunmak gerek – Nejla Kurul

Türkiye’de “olamaz” dediğimiz pek çok şey, iktidar eliyle gündeme getiriliyor, “olmalı” dediğimiz pek çok durum da iktidarın elinin tersiyle itiliyor. Bugünlerde siyasal iktidar Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak karma eğitime karşı bir adım daha attı. Yapılan değişiklikle nüfus ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde genel lise, meslek lisesi ve teknik lisedeki

MCKINSEY, ‘YENİ REJİM’ VE EKONOMİK KRİZ (1) Mustafa Durmuş

Kısa bir süre önce “Yeni Ekonomi Programı” açıklandı. Bu programın bir parçası olarak “Maliyet ve Dönüşüm Ofisi” adında bir yeni bir ofis kuruldu. Bu ofis, sayısı yeni rejimde 16 olarak belirlenen bakanlıkların yetkililerinin bir araya gelerek ülkede uygulanacak ekonomi politikalarının belirledikleri bir tür polit büro gibi çalıştırılacak. Bakanlıkların bütçeleri, yatırım kararları, izlenecek maliye ve para

AMSTERDAM’DA POST-KAPİTALİST BİR ŞEHİR KOMÜNÜ HAYALİ: Özerklik, sürdürülebilirlik, müştereklik

Üniversite binalarının otellere satıldığı, işgal evlerinin çatılarına inen çevik kuvvet tarafından boşaltıldığı, geriye kalan işgal evlerinin selfie meraklısı turistlere fon oluşturduğu Amsterdam’da gidişata direnen girişimler de boy gösteriyor. Şehrin hızla mutenalaşan doğusundaki hem yaşam birimi hem de aktif kültürel/politik bir mekân olan Nieuwland’da yaşayan Selçuk Balamir ile direnmenin ötesine geçen alternatif yaşama ve örgütlenme biçimleri

İŞÇİ SAĞLIĞI HANGİ ZEMİNDEN DOĞRU KONUŞMAYI HAKEDER? (3)-Üretici Güçlerin Gelişiminin Önündeki Engellerin İşçinin Sağlığına Etkisi-Belirleyiciliği – Levent KOŞAR

2- Üretici Güçlerin Gelişiminin Önündeki Engellerin İşçinin Sağlığına Etkisi-Belirleyiciliği: İşçi sağlığı ile ilgili konuşup-yazıyorsak; güncel olan, olmayan çok sayıda sağlık-teknik ve iktisadi-sosyal-toplumsal-siyasi-politik-ideolojik belirlenimleri yan yana sıralayabiliriz. Bunların bir kısmı sonuçlar (örneğin; sağlık/sağlıksızlık, iş kazası, meslek hastalığı gibi…), bir kısmı üst-yapısal (hukuk-mevzuat, etik, ideoloji, siyasa…) ve bir kısmı da alt-yapı nedensellikleri (politik ekonomi/toplumsal) içinde yerini alır.

Kamusal alanlar anarşist örnekler

400 yatak kapasitesiyle terk edilmiş City Plaza bugün mültecilere ev olmuş. Yoğun ilgiden dolayı gün içerisinde iki kere düzenlenen turlarla oradaki yaşamı görme fırsatınız olabilir. Atina’da farklı mülteci gruplara ait kültür merkezi ve barınak statüsü olan pek çok squat bulunmakta. Fakat her şey güllük gülistanlık değil. Bildiklerimden oldukça emindim. Tek yol devrim, devrimin yolu sosyalizmdi. Anarşizme

İŞÇİ SAĞLIĞI HANGİ ZEMİNDEN DOĞRU KONUŞMAYI HAKEDER? (2) – Zaman-Mekan ve Mülkiyet İlişkileri – Levent KOŞAR

1. Zaman-Mekan Ve Mülkiyet İlişkileri: İşçi sağlığı meselesini iş mekanına ve bu mekandaki zamana sıkıştıran “formel mantık”ın sınırlılığını gö(ste)rmemiz lazım. Ki bu sınırlılık hali; işçi sağlığında süreçleri daha derinlemesine ve ayrıntılı incelediğimizde ve toplumsal, ekonomi politik süreçleri daha yakından gözlediğimizde aşikar olan sınırlılıktır. Bunun yanı sıra, “bir kısım bilimciler”in de materyalist yaklaşımı her türlü formel

İŞÇİ SAĞLIĞI HANGİ ZEMİNDEN DOĞRU KONUŞMAYI HAKEDER? (1) – Levent KOŞAR

YÖNTEM Kendimize sorular sorarak soyutlamaya doğru yol almayı tasarlayan bu yazı, “provakatif” bir yöntemden yararlanmaya çalışacaktır. Doğaldır ki; bu “provakatif yöntem”in işçi sağlığındaki farklı görüşlerle aramızdaki mesafeyi tanımlaya hizmet etmesi düşünülmüştür. Ve “İşçi sağlığı hangi zeminden doğru konuşmayı hak eder?” sorusunu gündem yapıp tartışırken farklı görüşlerin de geleceğe yönelik “hayallerinin” olduğu ve yine bu “hayallerinin”

‘YENİ EKONOMİ PROGRAMI’NIN EMEK PERSPEKTİFİNDEN GÖRÜNÜMÜ – Mustafa Durmuş

İki gün önce Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklandı. Bu belge eskiden ‘Orta Vadeli Program’ olarak açıklanırdı. İsim değişikliğinin aklıma getirdiği ilk şey Sovyetler Birliği’nde 1921-1928 yılları arasında uygulanan Yeni Ekonomi Programı (NEP) oldu. Bizdekinin isim babası kim bilmiyorum ama geçmişte sola bulaşmış birilerinin eseri olabilir. Geçtiğimiz 16 yılın ardından ülkeyi bir başka hükümet yönetmeye başlasaydı

Şimdi hemen değiştirilmezse, değiştirecek bir dünya ve insanlık kalmayabilir

”1968 isyanının ellinci yılında, postacının kapımızı ikinci kez çalmasını beklemek için birçok sebep var: Dünya tüm ülkelerin birleşik çabasıyla hemen değiştirilmezse, değiştirecek bir dünya ve insanlık kalmayabilir.” Halkların Demokratik Partisi (HDP) Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, 23-26 Eylül’de, Britanya İşçi Partisi’nin Liverpool’daki “Dönüşen Dünya” başlıklı, 10 bini aşkın katılımcı ve çok çeşitli etkinliklerin yer aldığı yıllık