TÜRKİYE EKONOMİSİ KRİZİN İKİNCİ FAZINDA (I) – Mustafa Durmuş

Bu hafta TÜİK tarafından açıklanan büyüme verileri Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren krizin ikinci fazına, yani resesyon sürecine girdiğini gösteriyor. Dahası uluslararası raporlara göre 2019 yılı Türkiye ekonomisi için resesyonun derinleştiği yıl olacak. Bu yılın Ağustos ayında krizin ilk fazı olan finansal krizin belirtileri kendini göstermişti. Milli gelirin yüzde 52’sine kadar yükselen dış

“İLKİNDE TRAJEDİ, İKİNCİSİNDE KOMEDİ OLUR…” (II)Kredi kurumasına karşı menkul kıymetleştirme çözüm olacak mı? – Mustafa Durmuş

KREDİLER AZALDI Kredi kapitalist üretim ve ticaretin dişlilerini yağlayan bir yağ gibidir. Ancak kâr azalmaya başladığında, artık kredinin adı ‘geri ödenemez hale gelmiş borç’tur. Yani artık borca dönüşen kredi sistemin dişlilerini yağlamaz, üretim ve ticaretin durma noktasına gelmesine ve iflaslara neden olur. Türkiye’de Ağustos ayından bu yana kredilerde bir düşüş yaşanıyor. Bunu piyasanın içinde olanlar

“İLKİNDE TRAJEDİ, İKİNCİSİNDE KOMEDİ OLUR…” (I) – Mustafa Durmuş

Sizce yaşamakta olduğumuz ekonomik krizden iktidar bloku ders çıkartmış mıdır? Buna uygun olarak son 15 yıldır izlenmekte olan sermaye/servet birikim modeli ve ekonomi politikalarından vaz geçilir mi? Sanmıyorum. Öncelikle inkâr politikaları ekonomi alanında da işliyor ve krizin varlığı inkâr ediliyor. İkincisi şu ana kadar izlenen strateji ve politikalar en azından iktidar blokunun siyasal temsilcilerini ve

Kriz ve Sağlık-4: Krizden sağlık emekçileri de payını alıyor, tüm emekçiler gibi… – Mehmet Zencir

Kriz sağlık emekçilerini işsiz bırakıyor, ücretlerini düşürüyor, iş yoğunluğunu artırıyor, erken emekliye ayrılmak zorunda bırakıyor… Dahası sağlıkta şiddeti körüklüyor… Yaşanan kriz dönemlerinde sağlık harcamalarında azalma (hem kamu hem de aile bütçelerinde) sağlık kurumlarında ciddi zorluklara yol açmıştır. Bu zorluklar sıklıkla tıbbi malzeme ve ilaç kısıntıları şeklinde ele alınmıştır. Bununla birlikte sağlık emek gücü üzerinden yapılan

Yurttaşı nasıl bilirsiniz?- Fikret Başkaya

Türkçedeki ‘yurttaş’ Fransızca citoyen’in çevirisi sayılabilir ama pek öyle değil. Büyük Türkçe Sözlükte yurttaş: “Yurtları veya duyguları aynı olanlardan biri” olarak tanımlanıyor. Oysa, Fransızcadaki citoyen, “Sitedeki yaşama kendi isteği, kendi arzusuyla katılan birey” anlamına geliyor ki, oradaki site de devlettir. Diğer yurttaşlarla birlikte kanunlar yapan, seçen ve duruma göre seçilendir. Eğer kanun yapansa, yaptığı kanunlara

‘POUJADE HAREKETİ’NDEN ‘SARI YELEKLİLER’E – Mustafa Durmuş

Kapitalizm krizler üreten bir sistem. Sistemin işleyiş biçimi, iç çatışmaları, neden olduğu yoksulluk ve gelir bölüşümü adaletsizlikleri, ayrımcılık, baskılar, savaşlar ve göçler sadece ekonomik krizlere değil, sosyal, politik ve ekolojik krizlere de neden oluyor. ‘2008 Finansal Krizi’ ve ardından yaşanan ‘Büyük Resesyon’ sırasında, 2010 yılında, Kuzey Afrika’da Tunus ve Mısır’da ortaya çıkan ve adına Arap

KRİZ VE SAĞLIK-3: Karşılanmamış tıbbi gereksinim artıyor! Vatandaşlar sağlık hizmetine erişemiyor! – Mehmet Zencir

Ekonomik krizin sağlık hizmetlerine etkisi daha çok sağlık hizmet kullanımı (kamu ve özel sağlık sektörü), karşılanmamış tıbbi gereksinim ve sağlık hizmetlerinin niteliği (halk sağlığı-koruyucu sağlık hizmetleri dahil) üzerinden ele alınıyor. Nitelikteki değişim daha çok sağlık çalışanlarının sayısı, ücretler ve iş yükü açısından da değerlendiriliyor. Sağlık hizmet kullanımı azalıyor Ekonomik kriz, birinci basamak olarak bilinen sağlık

Denizli Demokrasi Buluşmasından “Yerel demokrasi, kent sözleşmesi ve AKP’nin geriletilmesi için mücadele etme” kararı

‘Denizli Demokrasi Çağrı Grubu’’nun çağrısı ile “Şimdi Yerellerde Buluşuyor, Demokraside Ortaklaşıyoruz” şiarıyla yoğun bir katılımla bir araya gelen Denizli demokrasi güçleri; yerel demokrasi, kent sözleşmesi ve AKP’nin geriletilmesini masaya yatırdı   Çok sayıda sol-sosyalist-demokrat siyasi parti, sendika, demokratik kitle örgütü, dernekler ve bağımsız yurttaşın katıldığı toplantıda demokrasi güçlerinin bir araya gelmesinin coşkusu yaşandı. Etkinliğin forum

KRİZ VE SAĞLIK-2: Sağlık harcamaları – Mehmet Zencir

KRİZ VE SAĞLIK-2: SAĞLIK HARCAMALARI   Mehmet Zencir Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulları   Kriz üzerine sağlık hizmetleri ile ilgili tartışma ile devam edelim. Kriz ve sağlık hizmetleri ile ilgili yazın birbirine çok benziyor. Krizin analizi yapılmadan sağlık/sağlık hizmetleri üzerine etkileri ele alındığında konu hızla tahmin edilebilecek birkaç başlıkta odaklanıyor: Sağlık harcamaları (toplam, kamu,

İÇ KARARTAN BİR RAPOR DAHA – Mustafa Durmuş

OECD Ekonomik Görünüm Raporu 2018 bugün yayımlandı (1). Buna göre, 2019 yılında Türkiye ekonomisi yüzde – 0,4 oranında küçülecek. İhracat artışı olmasa (yüzde 10,3) ekonomideki küçülme daha da artacak. Küçülme 2018’in ikinci yarısından itibaren başlıyor. Bu öngörüler benim daha önceki yazılarımda yaptığım öngörülerle örtüşüyor. EN SERT DÜŞÜŞ YATIRIMLARDA Rapora göre seneye enflasyon yüzde 19,7 olurken,