‘Anti-demokratik teklif geri çekilsin’

AKP’nin kanun teklifiyle özlük hakları ellerinden alınan hekimler, teklife karşı sokaklara çıkıyor. TTB Başkanı Sinan Adıyaman, teklifin antidemokratik olduğunu belirtirken, Prof. Dr. Raşit Tükel, teklifin derhal geri çekilmesi gerektiğine vurgu yaptı

Sağlık çalışanlarına yönelik son dönemlerde artarak devam eden şiddeti önlemek için harekete geçen sağlıkçıların taleplerine karşı AKP, şiddetin önünü almak yerine hekimlerin yetkilerini kısıtlayan torba yasa teklifinde bulundu. En son İstanbul’da Dr. Fikret Hacıoğlu’nun hastası tarafından öldürülmesinin ardından harekete geçen Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) bir haftalık nöbet eylemlerinin ardından “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın Meclis’ten geçirilmesi için girişimlerde bulunuldu. Ancak bu girişimlere karşı AKP’li vekiller tam tersi hekimlerin ve sağlık emekçilerinin yetkilerini azaltmak için yasa teklifi yaptı. Antidemokratik olduğu belirtilen teklife tepkiler de gecikmedi.

Koşullar zorlaştırılıyor

AKP’nin tepkilere neden olan teklifinde, sağlık alanında birçok yasada değişiklik öngören 44 maddelik yasa teklifi ‘torba yasa’ içine konuldu. Teklifin tartışmalı maddelerini sağlıkta şiddeti önleme gerekçesiyle getirilen maddedeki caydırıcılığın yetersizliği ile sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeler ve meslek odalarının bir yetkilerinin elinden alınması oluşturuyor. Teklifte, “terör örgütleriyle bağlantılı” olduğu gerekçesiyle olağanüstü hal döneminde kamudan ihraç edilen hekimler ile diş hekimlerinin özel sektörde çalışmalarına sınırlama getiriliyor. Kamudan ihraç edilen hekimlerin sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesi olmayan yerlerde çalışabileceği hükme bağlanıyor. Bu yolla ihraç edilen hekimler, yalnızca muayenehanelere veya sınırlı sayıda SGK ile sözleşme yapmayan hastanelerde çalışmaya itiliyor. Bir başka tartışmalı hüküm ise güvenlik soruşturmalarının olumsuz gelmesi nedeniyle zorunlu hizmetini yapamayan ve dolayısıyla atanamayan doktorların, zorunlu hizmet süreleri boyunca hiçbir yerde çalışamamaları, bu süre bittiğinde de yine SGK ile anlaşması olmayan kurumlar ile muayenehanelerde çalışmaları.

Yetkileri kaldırıyor

Ancak mesleğe yeni başlayan bir hekimin muayene açmasının da bir hastanede çalışmasının da zor olduğuna dikkat çekiliyor. Yasa teklifinde sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlarla ilgili soruşturma prosedüründe kısmi iyileştirme yapılırken, cezalarda artış öngörülmüyor. Türk Tabipler Birliği, Diş Hekimleri Birliği ile Türk Eczacılar Birliği’nin (TEB) bazı yetkileri de elinden alınıyor. Buna göre birden fazla kurumda çalışacak hekim veya diş hekiminin TTB’den veya Diş Hekimleri Birliği’nden izin alma zorunluluğu kaldırılıyor. Aynı şekilde piyasada bulunmayan ilaçların ithalatında, TEB’in yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nın izin vereceği kurum ve kuruluşlar ile SGK’ye de yetki veriliyor.

Yasa teklifi geri çekilmeli

Prof. Dr. Raşit Tükel ise AKP’li vekillerin 44 maddelik kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Kanun teklifinin yeni sorunlar doğuracağına dikkat çeken Prof. Dr. Tükel, tepkisini sosyal medya hesabından şöyle gösterdi: “Teklif edilen düzenlemeye göre, Sağlık Bakanlığı ile birlikte kullanım protokolü imzalayan tıp fakültelerinin akademik kadrosu sözleşmeli çalışmaya geçirilecek, iş güvencesi kalkacak, tıp fakülteleri idari açıdan protokol imzalanan SB hastanelerinin başhekimlerine bağlanacaktır. Sağlık Bakanı, Dr. Hacıosman’ın katledilmesi üzerine, şiddeti caydıracak, suçluların cezalandırılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılacağı sözünü verdi. Yasa teklifi sağlıkta şiddeti önleyici bir içerikten yoksun. Sağlık çalışanları verilen sözlerin tutulmasını bekliyor! Haklarında meslek icrasının yasaklanmasını gerektiren bir suçtan dolayı mahkemeler tarafından verilmiş bir ceza olmayan hekimlerin, hekimlik yapmalarının engellenmesi hukuka ve insan haklarına aykırıdır, kabul edilemez. Yasa teklifi geri çekilmelidir!”

Yasallaşması planlanıyor

AKP, Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan yasa teklifini önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’na getirerek, yasalaştırmayı planlıyor.

‘Hekimler kandırmaca değil, haklarını istiyor’

Yasa teklifi ile yetkileri sınırlanan TTB, bu teklifi, “Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesini engellemekten çok, iktidar tarafından hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı” olarak tanımladı. TTB, yasa teklifinin Meclis’e sunulmasının hemen ardından yaptığı açıklamada söz konusu yasa teklifi ile hekimlerin taleplerinin karşılanması bir yana, yeni mağduriyetler yaratan, sağlıkta şiddet konusunda işe yarar somut hiçbir adım atmayan, KHK ve güvenlik soruşturması gerekçesiyle binlerce hekimi işsizliğe mahkum edecek olan, haktan, hukuktan en temel yurttaşlık haklarından uzak ve bütünüyle kötü niyetli bir kanun teklifi hazırlandığı gerekçesiyle eylem kararı aldı. Bu kapsamda, “Hekimler kandırmaca değil, haklarını istiyor” nöbetlerinin başlatılması planlanıyor. TTB Başkanı Sinan Adıyaman, 2 Kasım’dan itibaren bütün illerde torba yasa teklifindeki çalışan aleyhine antidemokratik düzenlemeleri protesto için çağrı yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Yeni Yaşam

İlginizi çekebilir