4 Şehirde Bazı Alanlar “Kesin Korunacak Hassas Alan” İlan Edildi

Kayseri’deki Sultan Sazlığı, Van’daki Dönemeç Sazlıkları, Sivas’taki Hafik (Büyük) Gölü ve Giresun’daki Gölyanı Yaylası “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi.

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Kayseri, Van, Sivas ve Giresun’daki bazı alanlar, “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kayseri‘nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı Sit Alanı, Van‘ın Edremit ve Gevaş ilçe sınırlarındaki Dönemeç Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Sivas‘ın Hafik ilçesindeki Hafik (Büyük) Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Giresun‘un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesiyle “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edildi.

Şanlıurfa’ın Birecik ilçesindeki bazı alanlar ise ”Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” olarak belirlendi.

Doğal sit alanları Resmi Gazete’de 19 Temmuz 2012’de yayınlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”e göre “kesin korunacak hassas alanlar”, “nitelikli doğal koruma alanları” ve “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları” olmak üzere üç kategoride belirleniyor.

“Kesin korunacak hassas alanlar”; yapı yasağı getiriliyor ve bu alanlarda bilimsel çalışmalar hariç tüm kullanımlar sınırlandırılıyor.

“Nitelikli doğal koruma alanları”; koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunacağı alanları ifade ediyor.

“Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları”; ise kesin korunacak hassas alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren, korumaya katkı sağlayacak, doğal ve kültürel bakımdan uyumludüşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlar olarak sınıflandırılıyor.

Kaynak: BİANET

İlginizi çekebilir